Zakupy grupowe

Funkcjonowanie grupy zakupowej oparte jest na mechanizmie uzyskiwania lepszych cen, przy większych wolumenach, gdyż wspólne zakupy dają możliwość, wywierania mocniejszego wpływu na dostawców. Pojedyncze małe i średnie przedsiębiorstwa nie posiadają wystarczającej siły, żeby móc stać się bardziej konkurencyjnymi, w stosunku do dużych korporacji, wykorzystujących efekt skali.

Więcej »

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

Średnia cena energii w Polsce przez 15 lat wzrosła o blisko 60% i szacuje się jej dalszy wzrost w tempie 4 - 6% rocznie - własna instalacja pv chroni Twoją Firmę przed podwyżkami cen energii!

Więcej »

Audyt Energetyczny

Audyt energetyczny jest dokumentem zawierającym analizę techniczno-ekonomiczną ulepszenia budynku. Określając zakres, oraz parametry techniczne i ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego mając na celu zmniejszenie: kosztów ogrzewania budynku, uzyskania ciepłej wody użytkowej a także wentylacji i klimatyzacji.

Więcej »

e-commerce

Handel elektroniczny oznaczał pierwotnie ułatwienia transakcji handlowych drogą elektroniczną. Zakupy on-line zostały wynalezione w 1979 roku w Wielkiej Brytanii przez Michaela Aldricha. Od 2000 roku większość amerykańskich i europejskich przedsiębiorstw oferuje swoje usługi w Internecie.

Więcej »

Co możesz zyskać ?
Jeśli do nas dołączysz...

Czas

Pracując w zespole wszyscy poświęcamy czas na osiągnięcie wspólnego zamierzonego celu.

Know-How

Wspólne doświadczenie uczestników grupy, stanowi pewną sumę doświadczeń, dorobku i osiągnięć danego przedsiębiorstwa, dając możliwość praktycznego wykorzystania tej wiedzy innym członkom grupy.

dashboard

Public Relations

Wzrost konkurencyjności Członków Grupy Zakupowej na rynku

Rabaty

Niższe koszty zakupu materiałów i usług poprzez usprawnienie procesów zakupowych, a także negocjacji cenowych przy dużych zamówieniach

Naszą specjalizacją są:

dashboard

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII


Opracowania i szczegółowe analizy dotyczące stanu rozwoju rynku OZE w Polsce i w Europie.


Doradztwo i pomoc w przygotowaniu inwestycji.


Opracowanie kalkulacji zysków energetycznych oraz analiz opłacalności ekonomicznej inwestycji, dostosowanych do indywidualnych potrzeb odbiorców.

Audyty Energetyczne

Wspólnie z naszymi partnerami przeprowadzamy projekty optymalizacyjne dla setek podmiotów. Dołącz do nas i zredukuj koszty zakupu energii o nawet 35%.

W ramach projektu zwracamy szczególną uwagę nie tylko na dążenie do znacznej redukcji kosztów, ale skupiamy się również na wysokiej jakości oferowanych systemów.

dashboard
dashboard

E - COMMERCE


Rozwój gospodarki w różnych jej branżach w kraju i Europie dzięki wykorzystaniu innowacji technologicznych, informacyjnych i komunikacyjnych (ICT), w tym sieci Internet oraz sprzętu i oprogramowania oraz ich praktycznych zastosowań w prowadzeniu działalności gospodarczej.


Wspieranie przedsiębiorców (zwłaszcza małych i średnich) poprzez dostarczanie wiedzy (know-how) oraz rozwiązań technologicznych.


Wspieranie społeczeństwa w korzystaniu z rozwiązań cyfrowych.

ZAKUPY GRUPOWE

Naszym celem jest zaoferowanie Uczestnikom jak najbardziej konkurencyjnych cen zakupu produktów niezbędnych do ich funkcjonowania, a tym samym umożliwienie wygenerowania oszczędności oraz wzmocnienia konkurencyjności na rynku.

dashboard

Nasz Team

Martyna Banach

m.banach@centralnagrupa.pl

Łukasz Wilga

l.wilga@centralnagrupa.pl

Łukasz Gniazdowski

l.gniazdowski@centralnagrupa.pl

Napisz do Nas

© 2016 CentralnaGrupa.pl
Grupa Zakupowa, ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII, AUDYT FIRMY / DOMU